Надрукувати

Перелік адміністративних послуг що надаються відділом з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Ставищенської РДА

Назва адміністративної послуги

1

Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)

2

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)

3

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

4

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

5

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

6

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)

7

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

8

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

9

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)

10

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації

11

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації

12

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

13

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

15

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця

16

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

17

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

18

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

19

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

20

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

21

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи

22

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

 

Виправлення технічної помилки у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

23

допущеної з вини заявника

24

допущеної не з вини заявника

25

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

26

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

27

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

28

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

29

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

30

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

31

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

32

Скасування рішення державного реєстратора

33

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

34

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного

земельного кадастру

35

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

36

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

37

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

38

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

39

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

40

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 


обмеження у використанні земель

 


земельну ділянку

41

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

42

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

43

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

44

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

45

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

46

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

47

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

48

Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

49

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

50

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

51

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

52

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

53

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

54

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

55

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

56

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

57

Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 

58

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи-підприємця

59

Видача дозволу на спеціальне водокористування

60

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування за заявою суб’єкта господарювання

     
Категорія: Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації
Перегляди: 376