Календар новин  

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Користувач  

   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Ставищенської районної

               (найменування головного розпорядника

державної адміністрація

                         коштів місцевого бюджету)

26 листопада 2020 року № 226    

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

                   Ставищенська районна державна адміністрація                                         23582170

                        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                            (код за ЄДРПОУ)

2.

0210000          

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

                  Ставищенська районна державна адміністрація                                                  23582170

                        (найменування відповідального виконавця)                                                                                                       (код за ЄДРПОУ)

 

3.

0212111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

     2111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

10321200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3434813 гривень, у тому числі загального фонду 2789813 гривень та спеціального фонду 645000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ № 283/437 від 26.05.2010 року із змінами № 693/633 від 25.07.2013 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ №648 від 17.07.2015 року (зі змінами) "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", рішення сесії Ставищенської районної ради від 13 листопада 2020 року № 617 «Про внесення змін до бюджету Ставищенського району на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування

 
     
           

7. Мета бюджетної програми  Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

8. Завдання бюджетної програми

 № з/п

Завдання

 1 

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

   

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                     Гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1

Створення належних умов для діяльності та функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги

2789813

645000

3434813

 

Усього

2789813

645000

3434813

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Програма підтримки сталого функціонування первинної медико-санітарної допомоги в Ставищенському районі на 2019-2023 роки 

1 389 560

645 000

2 034 560

 

Усього

1 389 560

645 000

2 034 560

 
                       

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат:

         
 

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Грн.

Кошторис

1400253

-

1400253

 

Обсяг видатків на придбання пального та матеріально-технічних засобів

Грн.

Кошторис

404793

-

404793

 

Обсяг видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення

Грн.

Кошторис

926315

-

926315

 

Обсяг видатків на податок за перше придбання транспорту

Грн.

Кошторис

16700

-

16700

 

Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового користування

Грн.

Кошторис

-

645000

645000

 

Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних) та ін..

Грн.

Кошторис

41752

-

41752

2

Показники продукту:

         
 

Загальна площа приміщень

Кв.м.

Технічна документація

3976

-

3976

 

Кількість прикріпленого населення

Осіб

Довідник населення

21162

-

21162

 

Кількість одиниць транспорту, яким планується оплатити податок на перше придбання

Шт..

Розрахунок

1

-

1

 

Кількість обладнання довгострокового користування

Шт.

Табель оснащення

-

4

4

 

Кількість наданих послуг (крім комунальних)

Шт.

Розрахунок

3

-

3

3

Показник ефективності:

         
 

Середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на 1 кв.м.

Грн.

Розрахунок

352

-

352

 

Середні витрати на одну прикріплену особу

Грн.

Розрахунок

63

-

63

 

Середні витрати на одиницю транспорту

Грн.

Розрахунок

16700

-

16700

 

Середні витрати на одиницю обладнання

Грн..

Розрахунок

-

161250

161250

 

Середні витрати на одну надану послугу (крім комунальних)

Грн.

Розрахунок

13917

-

13917

4

Показник якості:

         
 

Динаміка споживання енергоносіїв

%

Розрахунок

100

-

100

 

Відсоток забезпеченості від планових потреб

%

Розрахунок

100

-

100

               

Рівень забезпечення предметів та обладнання довгострокового користування

%

Розрахунок

-

100

100

 

Голова адміністрації

 ____________

(підпис)

В.РЕПЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Ставищенської РДА

 

Начальник управління фінансів

Ставищенської РДА

 

 ____________

(підпис)

 Л.БАНДУРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                     

Дата погодження ______________

М. П.

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh