Календар новин  

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Користувач  

   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Ставищенської районної

               (найменування головного розпорядника

державної адміністрація

                         коштів місцевого бюджету)

26 листопада 2020 року  № 226    

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

                   Ставищенська районна державна адміністрація                                         23582170

                        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                            (код за ЄДРПОУ)

2.

0210000          

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

                  Ставищенська районна державна адміністрація                                                  23582170

                        (найменування відповідального виконавця)                                                                                                       (код за ЄДРПОУ)

 

3.

0212010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

     2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

10321200000
(код бюджету)

                            

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 18 006 842 гривень, у тому числі загального фонду 14 679 891 гривень та спеціального фонду 3 326 951 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України», Законом України "Про охорону здоров'я" та іншими нормативно-правові акти, що регулюють діяльність галузі охорона здоров'я», Наказ МФУ № 1195 від 02. 12. 2014 р., Наказ МФУ № 693/633 від 25.07.2013 р. «Про затвердження змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Охорони здоров’я», Наказ МФУ і МОЗ України № 283/437 від 26.05.2010 р «Про затвердження  Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Охорони здоров’я», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Ставищенської районної ради від 13 листопада 2020 року № 617 «Про внесення змін до бюджету Ставищенського району на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування

 
     
           

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

8. Завдання бюджетної програми

 № з/п

Завдання

 1 

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

   

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                     гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1

Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ЦРЛ

14 659 891

3 326 951

17 986 842

 

2

Заходи з інформатизації

20 000

-

20 000

 

Усього

14 679 891

3 326 951

18 006 842

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Програма підтримки сталого функціонування Комунального некомерційного підприємства «Ставищенська центральна районна лікарня» на 2020 рік

4 429 063

3 123 910

7 552 973

 

Усього

4 429 063

3 123 910

7 552 973

 
                       

11. Результативні показники бюджетної програми

                                                                                                                                                                                                               

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат:

         
 

кількість установ

од.

Звіт по мережі

1

1

1

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

253,00

13,00

266,00

 

у т.ч. лікарів

од.

штатний розпис

57,75

6,50

64,25

2

Показники продукту:

         
 

звичайні стаціонари ліжка

од.

Аналіз виконання ліжко-днів стаціонарами

110

-

110

 

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

од.

Аналіз виконання ліжко-днів стаціонарами

37150

 

37150

 

кількість пролікованих хворих у стаціонарі

од.

Статистичний звіт Ф-20

3930

-

3930

3

Показник ефективності:

         
 

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

днів

Статистичний звіт Ф-20

330

-

330

 

середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого

днів

Статистичний звіт Ф-20

                  9,5

-

                                  9,5

4

Показник якості:

         
 

Зниження показника летальності

%

Аналіз виконання ліжко-днів стаціонарами

0

-

0

               

 

Голова адміністрації

 ____________

(підпис)

В.РЕПЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Ставищенської РДА

Начальник управління

фінансів Ставищенської РДА

 

 ____________

(підпис)

 Л.БАНДУРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження ______________

М. П.

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh