Календар новин  

Листопад 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
   

Користувач  

   

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території  реконструкції автозаправного комплексу, який розташований в адміністративних межах Кривецької сільської ради (за межами населеного пункту) Ставищенського району Київської області, автодорога /М-05/ Київ-Одеса км127+300, кадастровий номер 3224284000:05:002:0701

1) Замовник стратегічної екологічної оцінки

Ставищенська районна державна адміністрація Київської області,

інвестор – ТОВ «УТН-ЦЕНТР».

2) Вид та основні цілі документу державного планування

«Детальний план території  реконструкції автозаправного комплексу, який розташований в адміністративних межах Кривецької сільської ради (за межами населеного пункту) Ставищенського району Київської області, автодорога /М-05/ Київ-Одеса км127+300, кадастровий номер3224284000:05:002:0701» є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою реконструкції автозаправного комплексу, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо реконструкції об’єкту в межах  проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах  територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

«Детальний план території  реконструкції автозаправного комплексу, який розташований в адміністративних межах Кривецької сільської ради (за межами населеного пункту) Ставищенського району Київської області, автодорога /М-05/ Київ-Одеса км127+300, кадастровий номер 3224284000:05:002:0701» розроблено відповідно до розпорядження  Ставищенської районної державної адміністрації Київської області "Про розроблення детального плану території з метою реконструкції автозаправного комплексу, який розташований в адміністративних межах Кривецької сільської ради (за межами населеного пункту) Ставищенського району Київської області, автодорога /М-05/ Київ-Одеса км127+300, кадастровий номер 3224284000:05:002:0701 » від 20.07.2020р. № 133.

 Відповідно до ст. 19 п.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план  території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території  району, області з урахуванням обмежень використання приаеродромної території, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України,  та державних і регіональних інтересів.

Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:

- розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок;

- відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об'єктів будівництва, реконструкції забудови;

- визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень;

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо

забудови або зміни допустимого виду використання об'єкта нерухомого майна;

- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;

- розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок;

- розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних

потреб.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальним планом території  реконструкції автозаправного комплексу, який розташований в адміністративних межах Кривецької сільської ради (за межами населеного пункту) Ставищенського району Київської області, автодорога /М-05/ Київ-Одеса км127+300, кадастровий номер 3224284000:05:002:0701, передбачається визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також міри, які сприяють охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів.

Існуюча земельна ділянка  площею 1,5 га, кадастровий номер 3224284000:05:002:0701 з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу під розміщення автозаправного комплексу.

Проектований АЗК за класифікацією  потужності відноситься до  типу А, розподільне, традиційне. Категорія АЗК за потужністю (за місткістю резервуарів і кількістю автозаправок  в годину) – IІІ (велика).

Найбільша кількість автозаправок – 500 од/добу.

На земельній ділянці, розташований автозаправний комплекс (АЗК) у складі автозаправки      встановлені двохстінні підземні резервуари рідкого моторного палива (5шт. по 25 м3, загальний об’єм палива 125м3) з трьома паливо-роздавальними колонками  з навісом та будівлею з приміщеннями для сервісного обслуговування водіїв та пасажирів (роздрібна торгівля продуктами харчування). Пожежний резервуар V= 50м3

Реконструкція території автозаправного комплексу  передбачає нове будівництво:

- будівництво  стаціонарного заправника газу з підземною ємністю типу «СПГЗ-20-2» (підземний резервуар V=19,95 м3) зі зливними пристроями (швидкісний клапан/зворотній клапан)  та паливно-роздавальною колонкою СЗГ

-будівництво пожежного резервуару V= 2шт- 100м3

-локальні очисні споруди дощових вод з дренажними лотками ;

-резервуар накопичувач дощових вод V= 20м3;

-артезіанська свердловина - 2шт.

Проектована територія спланована в ув’язці з прилеглою автомобільною дорогою М-05 Київ-Одеса і існуючим рельєфом.

Згідно з п. 10.8.27 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та  забудова територій», розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюються за розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, сервісних об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються АЗС, з урахуванням фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 50 м відповідно до Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів №173-96.

В даній санітарно-захисній зоні відсутні житлові та громадські будівлі.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

Враховуючи п. 4 частини 3 статті 3 ЗУ “Про оцінку вплив на довкілля ”, в якому йдеться про те, що поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше, дана планова діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки, зокрема: а)для довкілля, у тому числі для здоров’я людей; б)для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування Детальний план території  реконструкції автозаправного комплексу, який розташований в адміністративних межах Кривецької сільської ради (за межами населеного пункту) Ставищенського району Київської області, автодорога /М-05/ Київ-Одеса км127+300, кадастровий номер 3224284000:05:002:0701 мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

а) у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки відсутні.

а)  Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Реконструкція та експлуатація автозаправного комплексу, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході  реконструкції  та нового будівництва об’єктів автозаправного комплексу очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи;

- зварювальні роботи;

- фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єктів АЗК очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- резервуари, а саме процеси зливу нафтопродуктів в підземні резервуари та їх зберігання;

- заправка автотранспорту від паливо-роздавальних колонок (випаровування при заповненні бензобаків автомобілів);

- маневри автотранспорту на території комплексу (заїзди-виїзди), від працюючих бензинових та дизельних ДВЗ.

Можливі також викиди при аварійних ситуаціях та ненавмисних розливах нафтопродуктів на території АЗК

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації автозаправного комплексу є автотранспорт, що здійснює маневри на території,  працюючі насоси на паливо-роздавальних колонках.

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище (1-2,5 м).

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Детальним планом території визначені межі земельної ділянки рекомендованою граничною площею 1,5 га. Перед проведенням будівельних робіт будуть проведені вишукувальні роботи, в результаті яких визначиться необхідність зняття родючого шару ґрунту в місцях, де він може бути пошкоджений або затоплений при виконанні будівельних робіт. Планується проведення технічної та біологічної рекультивації території.

Вплив на водне середовище. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води та утворення господарсько-побутових стічних вод від сантехнічних приборів, утворення поверхнево-зливових стічних вод. Планується  влаштування двох окремих систем водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби території автозаправного комплексу, від свердловин які розташовані в межах ділянки проектування. 

Вплив на рослинний і тваринний світ. Територія автозаправного комплексу буде облаштовуватися з виконанням заходів щодо озеленення (насадження газонів, кущів, дерев) та максимально можливого збереження існуючих насаджень. Вплив на тваринний світ не відбуватиметься.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, вийнятий ґрунт, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період експлуатації АЗК передбачається утворення таких відходів: вловлені нафтопродукти, мул та забруднений фільтруючий матеріал очисних споруд; сорбент (пісок), забруднений нафтопродуктами, відходи прибирання території, тверді побутові відходи. Всі відходи повинні збиратися на спеціально виділених місцях та передаватися спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження.

 Впливів на соціальне середовище. Найближча житлова забудова  с. Кривець Ставищенського району Київської області знаходиться на відстані  1000 м від ділянки, що розглядається.  Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів АЗК не погіршаться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не очікується.

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:

Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянці та поряд з нею, немає. Заповідні об’єкти знаходяться на значній відстані (більше 10,0 км) від ділянки, що розглядається.

в)  Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Нульова альтернатива

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

-інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;

-статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

-дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

-дані топографічних та геологічних вишукувань;

-діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;

-комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;

-статистику захворюваності місцевих жителів;

-іншу доступну інформацію.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

-для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація заходів щодо зменшення викидів – організаційні заходи щодо руху транспорту на дільниці АЗК та нагляду за обладнанням, технологічні щодо влаштування обладнання (сучасна дихальна арматура, резервуари і трубопроводи з подвійними стінками та інш. на планованих джерелах викидів);

-для зменшення шумового забруднення планується обладнати АЗК сучасним обладнанням з низькими шумовими характеристиками;

-для очищення утворюваних господарсько-побутових і поверхневих стічних вод передбачається обладнати на території окремі очисні споруди;

-відходи виробництва планується збирати на спеціально виділених місцях та передавати спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження. На проектованій ділянці передбачається влаштування спеціального майданчику для контейнерів з побутовими відходами;

-на території планованого АЗК планується благоустрій і озеленення;

-заплановане постійне проведення моніторингових досліджень стану атмосферного повітря та ґрунтів, якості стічних поверхневих вод. Перевищення нормативних показників впливу на навколишнє середовище при  виконанні передбачених природоохоронних заходів не передбачається.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

П.2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 П.3. У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

У складі містобудівної документації «Детальний план території  реконструкції автозаправного комплексу, який розташований в адміністративних межах Кривецької сільської ради (за межами населеного пункту) Ставищенського району Київської області, автодорога /М-05/ Київ-Одеса км127+300, кадастровий номер 3224284000:05:002:0701  розроблений розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та бути прирівняним до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання   

Ставищенська райдержадміністрація Київської області (сектор  містобудування та архітектури, енергетики  та житлово- комунального господарства) вул. Цимбала Сергія, 35/1, смт  Ставище, Ставищенського району Київської області, 09401, тел. (04564) 52842, факс 22906 Е-mail: admin@ savreg.gov.ua

Зауваження та пропозиції подавати  з 28.10.2020 по 28. 11.2020 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

На Київщині 152 697 суб’єктів господарювання подають звітніс...

24 листопада 2020
На Київщині 152 697 суб’єктів господарювання подають звітність онлайн

Наразі 152 697 суб’єктів господарювання подають звітність онлайн. Про це повідомили в ГУ ДПС у Київській області.

На Київщині кількість випадків коронавірусу зростає. 876 люд...

24 листопада 2020
На Київщині кількість випадків коронавірусу зростає. 876 людей на кисневій підтримці

В Київській області за даними обласного лабораторного центру 24 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 32302 випадки захворювання на к...

До уваги представників ЗМІ

24 листопада 2020
До уваги представників ЗМІ

25 листопада 2020 року о 15:00 відбудеться он-лайн брифінг щодо поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в Київській області.

Василь Володін закликав голів РДА вирішити питання щодо забе...

24 листопада 2020
Василь Володін закликав голів РДА вирішити питання щодо забезпечення госпітальних баз киснем

Голова обласної державної адміністрації Василь Володін обговорив із очільниками райдержадміністрацій і головними лікарями питання роботи госпітальних...

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції...

24 листопада 2020
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 листопада в Україні зафіксовано 12287 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-1...

Василь Володін: «Зараз у госпітальних базах – понад тисячу ж...

23 листопада 2020
Василь Володін: «Зараз у госпітальних базах – понад тисячу жителів Київщини»

У госпітальних базах Київської області наразі лікуються 1247 пацієнтів. Із них – 965 хворих мають підтверджений діагноз COVID-19, а 282 ще очікують ре...

Василь Володін повідомив, скільки ліжок забезпечені киснем в...

23 листопада 2020
Василь Володін повідомив, скільки ліжок забезпечені киснем в лікарнях області

За минулий тиждень кисневу мережу в госпітальних базах Київщини розширили на 264 точки. Тепер киснем забезпечені 1458 інфекційних ліжок.

Легалізація трудових відносин

23 листопада 2020

Білоцерківська ДПІ ГУ ДПС у Київській області звертає увагу роботодавців юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що лише офіційно оформлений на...

Новації законодавства: За результатами 2020 року витрати на...

23 листопада 2020

Білоцерківська ДПІ ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що Законом України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів У...

Статистика захворювання коронавірусом на Київщині на 23 лист...

23 листопада 2020
Статистика захворювання коронавірусом на Київщині на 23 листопада 2020 р.

В Київській області за даними обласного лабораторного центру 23 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 31203 випадки захворювання на к...

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції...

23 листопада 2020
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 листопада в Україні зафіксовано 10945 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-1...

Відбулася обласна культурно-мистецька акція «Вільні творити...

23 листопада 2020
Відбулася обласна культурно-мистецька акція «Вільні творити майбутнє»

КЗ КОР «Київський обласний центр народної творчості» за сприяння управління культури Київської ОДА провів Обласну дистанційну культурно-мистецьку акці...

Привітання голови РДА з Днем Гідності та Свободи

21 листопада 2020
Привітання голови РДА з Днем Гідності та Свободи

Шановні земляки! Щиро вітаю Вас зі святом – Днем Гідності та Свободи! У цей знаменний і величний день я з гордістю говорю про те, що українці – це на...

Відбулися заходи до Дня Гідності та Свободи

20 листопада 2020
Відбулися заходи до Дня Гідності та Свободи

Взавтра, 21 листопада, минає чергова річниця від початку Революції Гідності -національного зрушення. Уся країна тоді спостерігала за подіями, які наз...

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції...

20 листопада 2020
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 листопада в Україні зафіксовано 14 575 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-...

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh