Календар новин  

Червень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Користувач  

   


Попри розповсюджене стереотипне уявлення про НАТО як військово-політичний блок, НАТО є, передусім,
політичною організацією, яка має у своєму розпорядженні необхідні військові можливості. І як будь-яка політична
організація, вона приділяє значну увагу цивільним аспектам співробітництва як між державами-членами, так і з
державами-партнерами, які залучаються до діяльності НАТО через програму Партнерство заради миру (ПЗМ)
РЄАП.


Співробітництво у сфері планування та реагування на надзвичайні ситуації цивільного характеру є найбільшим
невійськовим компонентом в рамках ПЗМ. Однією з найпомітніших ініціатив НАТО в цивільній сфері є відкриття
Євроатлантичного центру координації реагування на катастрофи у червні 1998 р. Завдяки діяльності цього Центру
оперативну допомогу міжнародного співтовариства змогли отримати жертви повеней в Україні на Закарпатті в 1998
та 2001 рр., в Албанії та Чехії в 2002 р., в Азербайджані в 2003 р., в Болгарії, Грузії, Румунії та Киргизстані в 2005 р.
Центр був також центральною ланкою у процесі надання міжнародної гуманітарної допомоги постраждалим від
землетрусу регіонам Пакистану восени 2005 р.
В рамках Ініціативи з навколишнього середовища та безпеки (спільної програми НАТО, ОБСЄ, програми
навколишнього середовища ООН і програми розвитку ООН) Україна є учасником проекту з моніторингу в режимі
реального часу стану річок Прут та Дністер. Крім України, в проекті задіяні Молдова і Румунія. На даний момент,
завдяки фінансуванню НАТО, вже встановлено 4 автоматичних станції моніторингу стану якості та кількості води в
згаданих річках.
Україна також бере участь у спільному з НАТО та ОБСЄ проекті щодо створення мобільного заводу для утилізації та
переробки ракетного палива.
У рамках Програми ПЗМ триває реалізація наступних програм та проектів співробітництва України з НАТО:
Ініціатива НАТО з розбудови цілісності та прозорості оборонних інституцій
Мета: надання допомоги у запровадженні в структурах сектору безпеки і оборони України практики ефективного,
доброчесного і прозорого менеджменту; зміцненні механізмів протидії і запобігання корупції; удосконаленні системи
управління ресурсами.
Основні форми: організація та проведення самооцінки оборонних і безпекових інституцій щодо виявлення
корупційних ризиків і загроз; вироблення на підставі цього рекомендацій та їх подальша імплементація; організація
та проведення навчальних курсів з антикорупційної тематики; створення кола національних експертів у рамках
Ініціативи.
Експертами Альянсу надається практична допомога стосовно реалізації спільно визначених пріоритетів і завдань в
рамках згаданої Ініціативи НАТО.
Програма з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони України.
Мета: надання допомоги у підготовці за єдиною програмою цивільного персоналу інституцій сектору безпеки і
оборони України, здатного у своїй службовій діяльності до запровадження та реалізації системних державних
реформ.
Основні форми: проведення семінарів, круглих столів, стажувань, навчальних курсів в Україні та за кордоном за
фінансової підтримки НАТО.
Програма НАТО “Удосконалення військової освіти”
Мета: надання допомоги керівному та професорсько-викладацькому складу військових навчальних закладів України
у підвищенні їх рівня підготовки в інтересах системного удосконалення військової освіти.
Напрями співробітництва: розвиток системи дистанційної освіти; інноваційні методики освіти та викладання; мовна
підготовка; лідерство; теорія управління; психологічна підготовка; психологічні, правові та практичні аспекти ведення
бойових дій; стандарти НАТО стосовно системи управління військами; короткотермінові курси для керівництва
складу; основи повітряних операцій; обмін досвіду участі в операціях НАТО; військові ігри та комп’ютерне
моделювання навчань; цивільно-військові відносини; інформаційна безпека; підготовка штабних офіцерів;
психологічна підтримка штабів у ході розгортання операцій; комунікаційні навички викладача, командира;
математичне моделювання безпекових питань; економічна безпека.
Трастовий фонд НАТО з утилізації в Україні легких озброєнь та стрілецької зброї і звичайних
боєприпасів.
Мета: залучення міжнародної допомоги для ліквідації надлишкових/застарілих легких озброєнь та стрілецької зброї,
звичайних боєприпасів, а також протипіхотних мін типу ПФМ-1.
Зазначений Трастовий фонд є найбільшим у світи за обсягами серед подібних.
Завдання: надання допомоги в утилізації:
на 1-му етапі (2006-2010 рр., завершено) – 400 тис. од. ЛОСЗ, 1 тис. ПЗРК та 15 тисяч тонн боєприпасів;
на 2-му етапі (2012 – 2017 рр., триває) – 366 тис. од. ЛОСЗ та 36,3 тис. тонн боєприпасів; 76 тисяч тон звичайних
боєприпасів, 3 мільйони одиниць протипіхотних мін типу ПФМ-1;
на 3-му етапі – 366 тис. од. ЛОСЗ та 39,3 тис. тонн боєприпасів, 3 мільйони одиниць протипіхотних мін типу ПФМ-1.
на 4-му етапі – 368 тис. од. ЛОСЗ та 42,4 тис. тонн боєприпасів.

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh