Календар новин  

Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

Користувач  

   

ПОЛОЖЕННЯ

про Ставищенський районний центр зайнятості

 1. Ставищенський районний центр зайнятості (далі – базовий центр зайнятості) є державною установою у централізованій системі державних установ державної служби зайнятості (далі – Служба).
 2. Базовий центр зайнятості підпорядковується Київському обласному центру зайнятості та є йому підзвітним.
 3. Базовий центр зайнятості у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України, зокрема наказом Міністерства соціальної політики від 20.01.2015 № 41, рішеннями правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), іншими нормативно-правовими актами, наказами і дорученнями Голови Центрального апарату Служби (далі – Голова Служби) та директора Київського обласного центру зайнятості, а також цим Положенням.
 4. Базовий центр зайнятості є неприбутковою державною установою, що фінансується за рахунок коштів Фонду. Доходи, отримані базовим центром зайнятості відповідно до частини першої статті 16 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” використовуються виключно на цілі, визначені частиною другою цієї статті.
 5. Базовий центр зайнятості як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, кутовий штамп і печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом згідно з ЄДРПОУ, інші печатки та штампи (за потреби).
 6. Базовий центр зайнятості виконує завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду, визначені законами Україну „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про зайнятість населення”, до внесення відповідних змін до цих законів (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 № 90 „Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення”).
 7. Базовий центр зайнятості при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 8. Базовий центр зайнятості у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази базового центру зайнятості можуть бути скасовані директором Київського обласного центру зайнятості повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.

 1. Базовий центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Служби за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.

З директором базового центру зайнятості укладається контракт на строк до 3 років за результатами конкурсу .

На посаду директора базового центру зайнятості призначається особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним у Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами).

Директор базового центру зайнятості може мати заступників, у тому числі першого (за необхідності). Заступників директора та заступників директора - начальників відділів призначає директор Київського обласного центру зайнятості за поданням директора базового центру зайнятості.

 1. Структуру та штатний розпис базового центру зайнятості затверджує директор Київського обласного центру зайнятості в межах затвердженої директором Київського обласного центру зайнятості граничної чисельності.

Кошторис видатків базового центру зайнятості затверджує директор Київського обласного центру зайнятості в межах кошторису видатків Київського обласного центру зайнятості.

 1. Директор базового центру зайнятості керує діяльністю цього центру та є персонально відповідальним за виконання покладених на нього завдань і функцій, ефективну роботу центру, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділених у розпорядження центру майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Служби та директора Київського обласного центру зайнятості.
 2. Директор базового центру зайнятості без доручення діє від імені центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів центру.
   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh