Календар новин  

Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

Рекомендуємо  

Офіційне інтернет-представництво
Верховна Рада України
Урядовий портал
Київська обласна державна адміністрація
Українське національне інформаційне агенство
ДПА в Київській області
Державний реєстр виборців
   

Користувач  

   

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Ставищенської районної

          (найменування головного розпорядника

державна адміністрація

                   коштів місцевого бюджету)

08 квітня 2019 року71

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0 2 0 0 0 0 0

(код)

Ставищенська районна державна адміністрація

             (найменування головного розпорядника)

2.

0 2 1 0 0 0 0

(код)

Ставищенська районна державна адміністрація

          (найменування відповідального виконавця)

3.

0 2 1 0 1 8 0

(код)

0 1 3 3  

(КФКВК)

Інша діяльність у сфері державного управління

                 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 987311 гривень, у тому числі загального фонду 987311 гривень та спеціального фонду ________ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28 лютого № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до кошторисів бюджетних установ», Закони України «Про місцеві державні адміністрації”», «Про порядок  висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», рішення сесії Ставищенської районної ради від 27 березня 2019 року №436 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Формування інформаційно-культурного розвитку регіону 

 
     
           

7. Мета бюджетної програми  Забезпечення іншої діяльності районну.

8. Завдання бюджетної програми

 № з/п

Завдання

 1 

Забезпечення проведення заходів із відзначення державних та професійних свят, ювілейних і пам’ятних дат та інших

культурно-освітніх заходів 

2

Забезпечення зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду

3

Забезпечення збереження основних засобів, нематеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей, які належать

Санаторно-оздоровчому комплексу «Дружба»

4

Забезпечення висвітлення інформації про діяльність органів державної виконавчої влади

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                     гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1

Здійснення програм та заходів 

987311

 

987311

 

Усього

987311

 

987311

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Спільна програма територіальних громад «Відзначення Державних та професійних свят, ювілейних і пам'ятних дат, заохочення за заслуги перед Ставищенським районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2021 роки»

66000

 

66000

 

2

Програма збереження архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду

166502

 

166502

 

3

Програма підтримки санаторно-оздоровчого комплексу "Дружба"

564809

 

564809

 

4

Програма висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади Ставищенського районну на 2019-2021 роки

190000

 

190000

 

Усього

987311

 

987311

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

грн.

Кошторис на 2019 рік

66000

-

66000

1.2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів

од.

Розрахунок до кошторису на 2019 рік

28

-

28

1.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на проведення одного заходу

грн.

Розрахунок

2357

-

2357

1.4

якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка збільшення кількості  заходів порівняно з минулим роком

%

Розрахунок

100

-

100

2.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

грн.

Кошторис на 2019 рік

166502

-

166502

 

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

2,5

-

2,5

2.2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

од.

Мережа

1

-

1

 

Опрацювання соціальних запитів громадян про нарахування заробітної плати

шт.

План

250

-

250

 

Упорядкування архівних документів

шт.

План

10

-

10

2.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунок

60700

-

60700

2.4

якості

 

 

 

 

 

 

 Відсоток вчасно впорядкованих архівних справ, підготовлених довідок

%

Розрахунок

100

-

100

3.1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

грн.

Кошторис на 2019 рік

564809

-

564809

 

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

6

-

6

3.2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

од.

Мережа

1

-

1

3.3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунок

49135

-

49135

3.4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток збережених основних засобів, нематеріальних активів та матеріальних цінностей

%

Розрахунок

100

-

100

4.1

затрат

         
 

Обсяг видатків на забезпечення інформування громади щодо діяльності органів влади

грн.

Кошторис

190000

-

190000

4.2

продукту

         
 

Кількість виготовлення друкованої інформації

кв.см.

Розрахунок

17000

-

17000

 

Кількість виготовлення друкованої продукції

шт.

Розрахунок

222

-

222

4.3

ефективності

         
 

Середній розмір вартості одиниці інформації

грн../кв.см.

Розрахунок

10

-

10

 

Середня вартість одиниці рекламної продукції соціального спрямування

грн..

Розрахунок

90

-

90

4.4

якості

         
 

Повнота відображення повноважень і забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів влади

%

Розрахунок

100

-

100

               

Голова адміністрації

 ____________

(підпис)

В.РЕПЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Ставищенської РДА

Начальник управління фінансів

Ставищенської РДА

 

 ____________

(підпис)

 Л.БАНДУРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження ______________

М. П.

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh