Календар новин  

Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Рекомендуємо  

Офіційне інтернет-представництво
Верховна Рада України
Урядовий портал
Київська обласна державна адміністрація
Українське національне інформаційне агенство
ДПА в Київській області
Державний реєстр виборців
   

Користувач  

   
 

Затверджений у сумі Три тисячі вісімсот гривень 00 копійок (3800,00 грн.)

 
 

(сума словами і цифрами)

 

Голова Київської облдержадміністрації

 

(посада)                     

 

 

 

О.Д.Терещук

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

       
 

(число, місяць, рік)

 

М.П.

         

 КОШТОРИС
на 2019 рік

 

23582170  Ставищенська районна державна адміністрація

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

Ставищенський район, Київська область

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  ДЕРЖАВНИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   673  Центральна виборча комісія

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  6731040  Проведення виборів Президента України

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________)

       

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

3 800,00

-

3 800,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

3 800,00

х

3 800,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

-

-

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

-

-

(розписати за підгрупами)

   

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

-

-

(розписати за підгрупами)

   

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

-

-

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

   
 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

3 800,00

-

3 800,00

Поточні видатки

2000

3 800,00

-

3 800,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

-

-

-

Оплата праці

2110

-

-

-

Заробітна плата

2111

-

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

3 800,00

-

3 800,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

-

-

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

-

-

-

Продукти харчування

2230

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

-

-

-

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

3 800,00

-

3 800,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

3 800,00

-

3 800,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

-

 

-

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

         

Голова адміністрації

   

В.Я.Репета

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

   

С.М.Матвійчук

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

       

(число, місяць, рік)

       

М.П.

       
         

.

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh