Календар новин  

Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Рекомендуємо  

Офіційне інтернет-представництво
Верховна Рада України
Урядовий портал
Київська обласна державна адміністрація
Українське національне інформаційне агенство
ДПА в Київській області
Державний реєстр виборців
   

Користувач  

   
                 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

 
                   
                   
                                 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ НА 2019 РІК

 

23582170  Ставищенська районна державна адміністрація

 

 

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)

 

Ставище, Київська область

 

(найменування міста, району, області)

 

Вид бюджету  ДЕРЖАВНИЙ

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   780  Київська обласна державна адміністрація

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  7801010  Здійснення виконавчої влади у Київській області

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________)

 
                             

(грн.)

 

Найменування

Код 

Разом, спеціальний фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**

Інші надходження ***

 

назва інших надходжень за видами 

 

разом

у тому числі за підгрупами

разом

у тому числі за підгрупами

 

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

       

10 

11

12

13

14

15

16

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

1 395,00

1 395,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету 

х 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

        Фінансування****

х 

1 395,00

1 395,00

х

х

х

х

-

х

х

х

х

-

-

-

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

1 395,00

1 395,00

1 395,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Поточні видатки

2000

1 395,00

1 395,00

1 395,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці

2110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Заробітна плата

2111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Використання товарів і послуг

2200

1 395,00

1 395,00

1 395,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Продукти харчування

2230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1 395,00

1 395,00

1 395,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Видатки на відрядження

2250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Оплата електроенергії

2273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Оплата природного газу

2274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Поточні трансферти

2600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Стипендії

2720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші поточні видатки

2800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні видатки

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

Голова адміністрація

           

В.Я.Репета

       
     

(підпис)

     

(ініціали і прізвище)

       

Начальник відділу - головний бухгалтер

           

С.М.Матвійчук

       
     

(підпис)

     

(ініціали і прізвище)

       

04 березня 2019 року

                               

(число, місяць, рік)

                               

М.П.

                               

* Виноску виключено

                               

** Плануються за наявності підстав.

                               

*** Заповнюється за відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом.

                               

**** Проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.

                             
   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh