Календар новин  

Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Рекомендуємо  

Офіційне інтернет-представництво
Верховна Рада України
Урядовий портал
Київська обласна державна адміністрація
Українське національне інформаційне агенство
ДПА в Київській області
Державний реєстр виборців
   

Користувач  

   

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Ставищенська районна державна___________

               (найменування головного розпорядника

адміністрація___________________________

                         коштів місцевого бюджету)

11 березня 2019 року51

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0 2 0 0 0 0 0

(код)

Ставищенська районна державна адміністрація

             (найменування головного розпорядника)

2.

0 2 1 0 0 0 0

(код)

Ставищенська районна державна адміністрація

          (найменування відповідального виконавця)

3.

0 2 1 2111

(код)

0 726  

(КФКВК)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

                 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1832695 гривень, у тому числі загального фонду 1516695 гривень та спеціального фонду 316000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ № 283/437 від 26.05.2010 року із змінами № 693/633 від 25.07.2013 року, Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Ставищенської районної ради від 26 лютого 2019 року № 417 «Про зміни до районного бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування

 
     
     
           

7. Мета бюджетної програми  Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

8. Завдання бюджетної програми

 № з/п

Завдання

 1 

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

   

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                     гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1

Створення належних умов для діяльності та функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги

1516695

 

1516695

 

2

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

 

316000

316000

 

Усього

1516695

 316000

1832695

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 
           

Усього

       

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат:

         
 

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Грн.

Кошторис

1516695

-

1516695

 

Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового користування

Грн.

Кошторис

-

316000

316000

2

Показники продукту:

         
 

Загальна площа приміщень

Кв.м.

Технічна документація

3976

-

3976

 

Кількість обладнання довгострокового користування

Шт.

Розрахунок

-

3

3

3

Показник ефективності:

         
 

Середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на 1 кв.м.

Грн.

Розрахунок

381

-

381

 

Середні витрати на одиницю обладнання

Грн..

Розрахунок

-

137000

13700

4

Показник якості:

         
 

Динаміка споживання енергоносіїв

%

Розрахунок

100

-

100

 

Рівень забезпечення предметів та обладнання довгострокового користування

%

Розрахунок

-

100

100

               

Голова адміністрації

 ____________

(підпис)

В.РЕПЕТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Ставищенської РДА

Начальник управління фінансів

Ставищенської РДА

 

 ____________

(підпис)

 Л.БАНДУРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження ______________

М. П.

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh