Друк

СТАВИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

           від 10 серпня 2017 року                       № 434

Про функціонування офіційного

веб-сайту Ставищенської районної державної адміністрації

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 січня            2002 року № 3 ,,Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, від 29 серпня 2002 року № 1302 ,,Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” та з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності органів виконавчої влади, громадського обговорення:

 1. Затвердити порядок функціонування офіційного веб-сайту Ставищенської районної державної адміністрації за адресою: http://stavreg.gov.ua, що додається.
 1. Затвердити вимоги до матеріалів, які надаються електронною поштою, що додаються.
 1. Визначити спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи апарату Ставищенської районної державної адміністрації Замшу І.Л. відповідальною особою за інформаційне наповнення Веб-сторінки Ставищенської районної державної адміністрації.
 1. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи апарату Ставищенської районної державної адміністрації:

4.1) забезпечити інформаційне наповнення Веб-сторінки Ставищенської районної державної адміністрації до 31 серпня 2017 року;

4.2) щомісячно, першого числа місяця наступного за звітнім, починаючи з 01 вересня 2017 року готувати щомісячний звіт голові Ставищенської районної державної адміністрації про надання управліннями, відділами, службами та секторами адміністрації, підприємствами, установами та організаціями Ставищенського району інформації для розміщення на офіційному сайті Ставищенської районної державної адміністрації;

4.3) надавати пропозиції розробнику сайту щодо організаційного функціонування Веб-сторінки Ставищенської районної державної адміністрації;

4.4) проінформувати голову Ставищенської районної державної адміністрації про виконання пункту 4.1.

 1. Керівникам виконавчих органів: управлінь, відділів, служб та секторів Ставищенської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій Ставищенського району:

5.1) визначити відповідальну особу (розпорядника інформації) за підготовку та надання матеріалів щодо розміщення на офіційному веб-сайті Ставищенської районної державної адміністрації, дані (наказ про визначення відповідальної особи за підготовку та надання матеріалів, прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон) надати начальнику відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи апарату Ставищенської районної державної адміністрації до 23 серпня 2017 року;

5.2) забезпечити своєчасну підготовку матеріалів для наповнення офіційного веб-сайту Ставищенської районної державної адміністрації відповідно до Порядку;

5.3) взяти під персональну відповідальність та контроль над змістом, актуальністю та якістю матеріалів, які розміщуються на офіційному веб-сайті Ставищенської районної державної адміністрації;

5.4) взяти під персональну відповідальність надання та своєчасне розміщення відповідальними особами (розпорядниками інформації) інформації на офіційному веб-сайті Ставищенської районної державної адміністрації.

 1. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи апарату Ставищенської районної державної адміністрації.
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                                  О.В. Тертичний

Назарчук Д.І.

Шалієвська Т.С.

Ківшар О.В.

Кухарчук О.В.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ставищенської районної державної адміністрації

                                                  

від 10.08.2017 № 434

ПОРЯДОК

функціонування офіційного веб-сайту

Ставищенської районної державної адміністрації

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Законів України ,,Про інформацію”, ,,Про захист інформації в автоматизованих системах”, ,,Про авторське право і суміжні права”, ,,Про доступ до публічної інформації”, постанов Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 ,,Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, від 29 серпня 2002 року № 1302 ,,Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади”, відповідно до спільного наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25листопада 2002 року № 327/225 ,,Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2002 року за № 1021/7309, відповідно до Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 928/2000 ,,Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” та відповідно до інших нормативно-правових актів.
 1. Засновником Веб-сайту є Ставищенська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).
 1. Електронна адреса Веб-сайту: http://stavreg.gov.ua.
 1. Оприлюднення на Веб-сайт інформації про діяльність райдержадміністрації здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості її діяльності як органу виконавчої влади шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.
 1. Забороняється використовувати Веб-сайт в цілях, не пов’язаних з діяльністю райдержадміністрації, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.
 2. Оприлюднення інформації в мережі Інтернет про діяльність райдержадміністрації здійснюється шляхом:

6.1) розміщення і періодичного оновлення інформації на Веб – сторінці райдержадміністрації;

6.2) розміщення і періодичного оновлення інформації на офіційному      Веб – сайті райдержадміністрації відповідно до вимог цього Положення.

 1. Координація робіт із створення Веб–сайту, його інформаційного наповнення, технічної підтримки, встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснюються апаратом райдержадміністрації.
 1. Інформація, яка розміщується на Веб-сайті райдержадміністрації, повинна мати захист від несанкціонованої модифікації.
 1. Для виконання робіт безпосереднього наповнення, захисту інформації від несанкціонованої модифікації та технічного функціонування Веб-сайту можуть залучатися сторонні організації у відповідності до законодавства України.
 1. Основними елементами оформлення Веб–сайту є структура та дизайн Веб-сторінки.
 1. Структура, дизайн Веб-сайту та регламент його функціонування визначаються головою райдержадміністрації, відповідно до вимог цього Порядку.
 1. Структура інформаційних матеріалів (перелік інформаційних розділів та підрозділів) Веб-сайту має ієрархічну будову, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях у розділах Веб-сайту (на Веб-сторінках).
 1. Зміни до структури та дизайну Веб-сайту можуть бути внесені в продовж експлуатації Веб-сайту та аналізу потреб відвідувачів в мережі Інтернет.
 1. На Веб-сайті райдержадміністрації розміщується така інформація:

14.1) найменування Веб-сайту райдержадміністрації;

14.2) основні завдання та нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації;

14.3) структура та керівництво райдержадміністрації;

14.4) місцезнаходження райдержадміністрації, її управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти;

14.5) інформація про історію та територію Ставищенського району;

14.6) основні функції управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників (при наявності);

14.7) нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

14.8) плани підготовки райдержадміністрації проектів регуляторних актів та зміни до них;

14.9) повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

14.10) звіти про відстеження результативності, прийнятих райдержадміністрацією, регуляторних актів;

14.11) відомості про регуляторну діяльність райдержадміністрації;

14.12) перелік та порядок надання адміністративних послуг структурними підрозділами райдержадміністрації і бюджетними установами, що перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;

14.13) відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада       2007 року № 1035;

14.14) відомості про взаємодію з громадськістю;

14.15) відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у діяльності райдержадміністрації;

14.16) розпорядок роботи райдержадміністрації та часи прийому її керівництва;

14.17) установи і заклади соціальної сфери;

14.18) підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

14.19) цільові програми у відповідній сфері;

14.20) відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

14.21) поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;

14.22) відомості про наявні вакансії;

14.23) перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території Ставищенського району із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;

14.24) державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

 1. Матеріали, що складають інформаційне наповнення Веб-сайту, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

15.1) статичні матеріали, які зберігають свою актуальність протягом тривалого часу;

15.2) динамічні матеріали - матеріали, актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у зв’язку з чим вони повинні періодично оновлюватись;

15.3) поточні - матеріали, які втрачають актуальність свого змісту протягом короткого проміжку часу.

 1. Веб-сайт може розміщувати індивідуальні Веб-сторінки самостійних (з правом юридичної особи) структурних підрозділів райдержадміністрації.
 1. Постачальниками інформації є структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації, які підпорядковані райдержадміністрації. По кожному розділу Веб - сайту визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за добірку й надання відповідної інформації.
 1. Встановлюються наступні форми зберігання інформації в електронному вигляді:

18.1) документи, що містять переважно текстові дані - електронний документ Microsoft Word;

18.2) документи, що містять переважно табличні дані або ділову       графіку - електронний документ Microsoft Excel;

18.3) ілюстративний графічний матеріал - графічні файли у форматі JPEG.

 1. Інформація, що підлягає розміщенню на Веб-сайті, подається відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи апарату адміністрації на паперових та електронних носіях.
 1. Зміст інформації, що підлягає розміщенню на Веб-сайті, погоджується першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
 1. Відповідальність за зміст оприлюднених матеріалів несуть посадові особи, що підготували цей матеріал та погодили його розміщення на Веб-сайті.
 1. Облік, отриманих інформаційних матеріалів для оприлюднення на Веб-сайті, та їх технічне розміщення на Веб-сайті здійснює відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи апарату Ставищенської районної державної адміністрації.
 1. Райдержадміністрація планує та здійснює видатки, пов’язані з забезпеченням функціонування Веб-сайту, в межах кошторису на його утримання.

Керівник апарату адміністрації                                                      Т.С. Шалієвська

Назарчук Д.І.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ставищенської районної державної адміністрації

                                                   

від 10.08.2017 № 434

ВИМОГИ

до матеріалів, які надаються електронною поштою

 1. Текстові матеріали подаються у форматі Word (типи текстових файлів - *.DOC, *.RTF) і можуть містити текст, графічні зображення, таблиці, сформовані засобами Word. Документи не можуть містити блоків, що були сформовані іншими програмами. Шрифт - Times New Roman, розмір 12.
 1. Таблиці та бази даних подаються у вигляді документів Excel у форматах *.XLS(X), *.CSV і можуть містити текст, графічні зображення, сформовані засобами Excel. Документи не можуть містити блоки, що були сформовані іншими програмами. Шрифт - Times New Roman, розмір 12.
 1. Скановані текстові матеріали, таблиці подаються в форматі *.PDF.
 1. Архівні дані подаються в форматах *.ZIP, *.7z.
 1. Графічні зображення подаються в електронному вигляді окремим файлом типу *.JPG або *.GIF, *.PNG 300 пікселів на дюйм. Максимальна ширина зображення 700 пікселів.
 1. Логотипи, символіка, графіки надаються у векторних форматах - *.WMF, *.CDR, схеми - *.VSD.
 1. Назви файлів наводяться латинськими літерами.
 1. Інформація, призначена для розміщення на веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.

Керівник апарату адміністрації                                                  Т.С. Шалієвська

Назарчук Д.І.

Категорія: Офіційна інформація
Перегляди: 1165