Календар новин  

Березень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

Користувач  

   

Сквирське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області надає роз’яснення щодо особливостей здійснення доплати до мінімальної заробітної плати, а саме, поняття як доплата до мінімальної заробітної плати введено з 1 січня 2017 року.

Наводимо основні правила визначення доплати до мінімалки, яку необхідно нараховувати працівникам в певних випадках. 
Відповідно до ст. 3 Закону України "Про оплату праці" (у редакції Закону № 1774) мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. Крім того, ст. 31 Закону України "Про оплату праці" (у редакції Закону № 1774) говорить: розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець повинен проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
У разі укладання трудового договору на роботу в умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.
З 01.01.2017 року місячна мінімальна заробітна плата дорівнює 3200,00 грн., годинна – 19,34 грн. (ст. 8 Закону України "Про Державний бюджет на 2017 рік").
Таким чином:
- якщо зарплата за повністю відпрацьовану місячну норму праці менша від установленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, то роботодавці повинні здійснювати доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Наприклад: Посадовий оклад працівника – 1888,00 грн., доплат, надбавок та премій немає, відпрацював повний місяць – нараховують оклад + доплата до мінімальної заробітної плати.
- при неповній зайнятості або не в повному обсязі відпрацьованому місяці, мінімальну заробітну плату розраховують і виплачують пропорційно виконаній нормі праці. Наприклад: оклад працівника, який трудиться в умовах неповної зайнятості (4 години на день) за основним місцем роботи – 2200,00 грн. Норми робочого часу за основним місцем роботи співробітник не виконує, та оплачувати його працю слід пропорційно до фактично відпрацьованого часу. За місяць відпрацював 80 годин. Отже пропорційно нараховуємо: 
оклад –2200,00 грн. :159 год*80 год. = 1106,92 грн.
доплату, виходячи з розміру мінімальної зарплати – (3200-2200):159*80=503,14 грн.
таким чином, нарахована заробітна плата = 1106,92+503,14=1610,06 грн., але єдиний внесок нараховується з мінімальної заробітної плати.
- у поняття "мінімальна заробітна плата" включаються всі складові зарплати, такі як оклад, доплати, надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи;
- є окремі види виплат, які поняття мінімальна заробітна плата не включають, це: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат, відпускні (компенсація за невикористану відпустку), лікарняні, декретні, оплата простою, оплата курсів підвищення кваліфікації, матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, вихідна допомога, тощо.
Таким чином, виплати, перелічені вище, не потрібно враховувати у складі загальної суми заробітної плати при порівнянні їх з мінімальним рівнем заробітної плати.
Усе це означає, що з 01.01.2017 року щодо заробітної плати певних працівників виникає необхідність у нарахуванні доплати до рівня мінімальної заробітної плати, а саме:
1. працівники, посадовий оклад яких менше мінімальної заробітної плати, та при нарахуванні премії та надбавки сума зарплати все одно буде менше мінімальної заробітної плати;
2. працівники-сумісники – щодо них також може виникнути необхідність у нарахуванні доплати до рівня мінімальної зарплати. Вони працюють на умовах неповного робочого часу, а отже, і рівень мінімальної заробітної плати, нижче якого у таких працівників не може бути зарплата за сумісництвом, потрібно визначати пропорційно відпрацьованого часу. Тобто необхідність у нарахуванні доплати до рівня мінімальної заробітної плати необхідно визначати окремо за основним місцем роботи і окремо – за сумісництвом.
3. Працівники, які не виконали в повному обсязі місячну (годинну) норму праці (наприклад, через хворобу), і зарплата яких (оклад+надбавки+доплати+премії) за місяць менше мінімальної заробітної плати, визначеної пропорційно нормі праці.
Категорії тих осіб, на яких вимога щодо нарахування доплати до мінімальної зарплати не поширюється:
1. фізичні особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, - щодо винагород за виконані роботи (надані послуги) за такими договорами;
2. працівники, посадовий оклад яких вище мінімальної заробітної плати (3200,00 грн.). Наприклад, для працівників за оплатою по ЄТС це працівники, яким присвоєні тарифні розряди починаючи з 12-го (посадовий оклад – 3392,00 грн.);
3. працівники, посадовий оклад яких менше мінімальної заробітної плати (3200,00 грн.), але загальна сума заробітної плати (оклад+премія+надбавки) дорівнює або більше мінімальної заробітної плати;
4. працівники, які не працюють увесь місяць. Незалежно від причин, чи то через хворобу, чи то в зв’язку з перебуванням у відпустці і т. п. Пояснення просте. Вони не виконали норму праці за місяць, тому у роботодавця немає обов’язку щодо нарахування доплати до рівня мінімальної заробітної плати.
Звертаємо увагу! До кола осіб, щодо яких не потрібно виконувати вимогу про нарахування доплати до мінімальної заробітної плати, жодні пільгові категорії працівників (такі як інваліди, пенсіонери та ін.) не входять! А це означає, щодо зарплати таких працівників, як і щодо зарплати будь-яких працівників, у разі, якщо вона менше мінімальної заробітної плати, потрібно нараховувати доплату.
У разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. При нарахуванні заробітної плати фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.
Загальна формула нарахування єдиного внеску виглядає так: зарплата+лікарняні+декретні+і т.ін.*ставку ЄВ (на сьогодні 22%). Мінімальний страховий внесок на сьогодні 704,00 грн. (3200,00 грн.*22%).
Це правило не діє до таких категорій працівників:
1. зовнішні сумісники;
2. працівники-інваліди;
3. у разі нарахування заробітної плати в місяць приймання або звільнення з роботи;
4. у разі перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати;
5. у разі відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з АТО.
Щодо сплати ЄВ з доходу у вигляді винагороди за договором ЦПХ, який не перевищує мінімальної заробітної плати (лист ДФС України від 03.03.2017 №4496/6/99-96-42-02-15) то, відповідно до п.1 ч.1 ст.7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі Закон №2464) базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні витрати, у тому числі в натуральній формі та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Для осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами та отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, ЄВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення зарплати, виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
Нарахування ЄВ здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування. у разі, якщо база нарахування єв не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску.
При нарахуванні зарплати не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.
Основне місце роботи – місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.
Таким чином, якщо працівник виконує роботу відповідно до ЦПХ за основним місцем роботи, то до бази нарахування ЄВ за звітний місяць включається як заробітна плата та і сума винагороди. При цьому, якщо база нарахування ЄВ буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то ЄВ розраховується як добуток мінімальної заробітної плати та ставки ЄВ.
Водночас, не за основним місцем роботи вимоги щодо нарахування ЄВ з мінімальної заробітної плати не застосовуються. Єдиний внесок нараховується виходячи зі ставки ЄВ на фактично нараховану винагороду за договором ЦПХ незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.Начало формы

   

Створено антикризовий Центр , який приймає допомогу для меди...

28 березня 2020

В Антикризовому центрі допомоги Київщині при облдержадміністрації, який створений для боротьби з коронавірусом запрацювала власна сторінка у Facebook:...

Київська ОДА переходить на цілодобовий режим роботи

28 березня 2020

У зв’язку з поширенням на території Київської області коронавірусу COVID-19 Київська обласна державна адміністрація переходить на цілодобовий режим р...

До уваги представників ЗМІ

27 березня 2020
До уваги представників ЗМІ

27 березня 2020 року о 14:00 відбудеться он-лайн брифінг тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Вол...

«Гарячі лінії» щодо коронавірусу. Куди звертатися жителям Ки...

27 березня 2020
«Гарячі лінії» щодо коронавірусу. Куди звертатися жителям Київщини

На Київщині працюють «гарячі лінії» з інформування громадян про коронавірус. Жителі області можуть телефонувати за вказаними номерами до відповідних...

Звернення Глави держави щодо продовження боротьби з коронаві...

27 березня 2020
Звернення Глави держави щодо продовження боротьби з коронавірусом в Україні

Бажаю здоров’я, дорогі українці! Наша щоденна боротьба з поширенням коронавірусу в Україні триває. Ми сповнені рішучості та сили все це обов’язково п...

Що дозволено, а що заборонено до 24 квітня – постанова Уряду...

27 березня 2020

Уряд вніс зміни до деяких своїх актів, ухвалених раніше щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи...

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції...

26 березня 2020
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 5 летальних,...

Поточна епідеміологічна ситуація у Київський області

26 березня 2020
Поточна епідеміологічна ситуація у Київський області

За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на 10:45 26 березня 2020 року офіційно підтверджено 25 випадків захворювання на ко...

Рекомендації ВООЗ: імунізація в умовах пандемії Covid-19

26 березня 2020

Як зазначають у ВООЗ, карантин не скасовує рутинної вакцинації. У пріоритеті є первинні вакцинальні комплекси: це вакцинація від кору, краснухи, полі...

Білоцерківський міськрайонний відділ лабораторних досліджень...

25 березня 2020

 Станом на  25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний...

Звернення голови Ставищенської РДА до жителів району

25 березня 2020
Звернення голови Ставищенської РДА до жителів району

Шановні жителі селища та району! В зв’язку із загостренням ситуації поширення захворювання на коронавірус з повагою звертаюсь до Вас: кількість підтве...

25 березня- День Служби безпеки України

25 березня 2020
25 березня- День Служби безпеки України

Шановні працівники та ветерани органів Служби безпеки України! Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята! Ви – приклад гідності та...

УВАГА! ТЕРМІНОВО!

25 березня 2020

Звертаємо увагу, змінено час проведення брифінгу   25 березня 2020 року о 16:00 відбудеться он-лайн брифінг Василя Володіна, тимчасово виконуючо...

До уваги платників: Центри обслуговування платників змінюють...

24 березня 2020

У зв’язку із попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій Білоцерківське управління ГУ ДПС у Київській області наполегливо рекомендує платн...

Кампанія декларування доходів отриманих протягом 2019 продов...

24 березня 2020

Білоцерківське управління ГУ ДПС у Київській області звертає увагу громадян, що Верховною Радою України прийнято за основу та в цілому законопроект 32...

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh